Postawa asertywna to wyrażanie swoich myśli i potrzeb w sposób nie raniący uczuć innych. To także dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności

Dlaczego asertywność jest potrzebna w przedsiębiorstwie


Asertywna firma
Wiarygodność to najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni. Asertywność wzmacnia ich wiarygodność.


Asertywny pracownik
Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji. Asertywny pracownik jest wartością i ma wpływ na przedsiębiorstwo. Wykonuje zadania, za które jest odpowiedzialny, staje się zaangażowanym członkiem zespołu. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.


Asertywny menedżer
Efektywne zarządzanie i organizacja w dzisiejszej firmie to głównie sprawny przepływ informacji, szybkość i skuteczność rozwiązywania zadań i pojawiających się problemów, motywacja i odpowiedzialność pracowników, dobra koordynacja pracy zespołowej.

Asertywny menedżer:

 1. Nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i
  współpracownikami na każdy temat (dba o przepływ informacji);
 2. Jasno komunikuje o błędach zarówno własnych, jak i pracownika, nie obawia się
  przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest,,zły”, lecz po to,
  by szybko rozwiązać zaistniały problem;
 3. Mówi jasno i konkretnie; jest skoncentrowany na zadaniu (szybko i skutecznie reaguje
  na problemy);
 4. Traktuje swoich pracowników w partnerski sposób, często ich chwali, szanuje ich
  opinie i pomysły, potrafi delegować zadania (motywuje i budzi zapał do pracy);
 5. Umie obronić się przed każdą forma manipulacji słownej i doprowadzić do
  komunikacji wprost, wspiera ciekawe inicjatywy członków zespołu (jest dobrym
  koordynatorem).

https://www.high5.pl/

Szkolenie polegające na nauce asertywnego zachowania, które polepsza relacje współpracowników oraz zwiększa efektywność przedsiębiorstwa. Podczas spotkania poznajemy cechy asertywnej firmy, menadżera, czy pracownika. Każdy z uczestników pozna wypowiedzi charakterystyczne dla osób asertywnych oraz dowie się, jak wprowadzić w życie codzienne (i nie tylko) zachowania pro asertywne.

Istotne dla każdego z nas jest, by nauczyć się rozpoznawania następujących zachowań:

 • zachowania uległe
 • zachowania agresywne
 • zachowania asertywne

Istotne jest, by zrozumieć jak unikać wyrażeń charakterystycznych dla dwóch pierwszych zwrotów, np.: „może”, „zastanawiam się”, „czy zechciałbyś (zachowanie uległe), „lepiej, żebyś”, „jeśli nie”, „uważaj” (zachowanie agresywne)

Istotne dla dobrej współpracy jest, by nawykowo używać zwrotów asertywnych, taki jak:

 • Uważam…
 • Czuję, że…
 • Chcę…