Celem szkolenia zarządzanie talentami online jest nabycie umiejętności tworzenia i realizacji programu rozwoju kluczowych pracowników w organizacji, w tym umiejętności diagnozowania specyficznych kompetencji i potencjału pracowników oraz budowania indywidualnych planów rozwoju.

Czego się nauczysz?

Higiena Cyfrowa szkolenie / Digital Wellbeing training –głównym zadaniem, jest monitorowanie tego, jak dużo czasu spędzamy ze smartfonami/tabletami w dłoni, prowadzenie statystyk oraz ewentualne wprowadzanie ograniczeń – tak, by udało nam się lepiej kontrolować to, jak długo przesiadujemy ze swoim sprzętem. Higiena cyfrowa szkolenie pozwala nam wprowadzić Work – life balance w trakcie pracy zdalnej: jak efektywnie odpoczywać w trakcie pracy zdalnej. Higiena cyfrowa szkolenie uczy także jak za pomocą konkretnych narzędzi psychologicznych motywować się do działania w trakcie pracy zdalnej. Higiena cyfrowa szkolenia pomaga nam także wypracować skuteczne nawyki zarządzania sobą w trakcie pracy zdalnej. Higiena cyfrowa szkolenie to także szereg aplikacji ułatwiających codzienną walkę z dystraktorami.

Konflikty  pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle jest prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach. W mediacjach pracowniczych szkolenia bardzo ważna jest rola mediatora szkolenia, który jako narzędzia wykorzystuje przede wszystkim komunikację, prace z emocjami stron i pracę z impasem. Mediacje pracownicze szkolenia przebiegają przez kilka etapów, zaczynając od spotkań wstępnych, następnie wspólnych, kończąc na podsumowaniu, podczas którego osiągane jest porozumienie. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy, dlatego ważne są mediacje pracownicze szkolenia. Dość często mediacje pracownicze związane są z mobbingiem. Ważne jest także wprowadzenie mediacja szkolenia do regulaminu pracy i polityki antymobbingowej.

Praca zdalna szkolenia wprowadza pewne utrudnienia, które wynikają z faktu, że komunikacja face to face jest niemożliwa, a nadzorowanie pracy opiera się głównie na weryfikacji efektów, a nie samego procesu wykonywania obowiązków. Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym, zdalnym, a szczególnie zespoły wielokulturowe charakteryzują się różnymi wartościami, zachowania i postawami wynikającymi z przynależności do różnych kultur. Zadaniem  lidera zarządzającego Zarządzanie zespołem rozproszonym, wirtualnym
i wielokulturowym, zdalnym szkolenia
jest pokonywanie kulturowych barier komunikacyjnych.

Podczas zarządzania zespołem rozproszonym, wirtualnym i wielokulturowym, zdalnym szkolenia ważne jest budowanie relacji i konstruktywne porozumiewanie się w sytuacji rozproszenia.

Zarządzanie projektami szkolenia jest niezbędne w każdej firmie. Celem szkolenia Zarządzania projektami szkolenie jest przekazanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych, zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru oraz poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania. Zarządzanie projektami ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz realizowanie celów. Zarządzanie projektami szkolenia to proces bardzo złożony, na który wpływ ma wielu ludzi – szef, pracownicy i inni.  

Coraz częściej  oczekujemy od Liderów, aby raczej dawali przykład swoim zachowaniem, pobudzając do działania, niż wydawali polecenia. Odpowiedzią na wyzwania współczesności jest koncepcja Lidera służebnego szkolenie, która nieco różni się od tradycyjnego rozumienia roli managera. Lider służebny szkolenia servant Leadership training pełni rolę wspierającą a nie zarządczą. Lider służebny kieruje ludźmi w sposób bardziej moralny i etyczny. Lider służebny servant Leadership szkolenie  jest zarówno trenerem, coachem i mentorem. Przywództwo lidera służebnego jest jednym z najtrudniejszych w realizacji, gdyż wymaga od lidera służebnego najpierw zmiany własnego zachowania, a dopiero potem wpływanie i uczenia innych pracowników. Lider służebny korzysta z narzędzi wspierających.  Lider służebny szkolenie wykorzystuje zindywidualizowane podejście jako podstawę rozwoju pracowników. Rola lidera służebnego nie opiera się na realizowaniu własnej potrzeby władzy lub wpływu, lecz na współdziałaniu. Lider służebny szkolenia  dąży  do usamodzielniania pracowników poprzez współpracę z pracownikami w oparciu o preferowane style działania i komunikacji. Bycie liderem służebnym servant Leadership nie oznacza bycia służalczym. Prawdziwy lider służebny szkolenia nie może pozwolić, aby się nim wysługiwano.

Na przestrzeni ostatnich lat copywriting stał się popularnym zawodem. Copywriter może być utożsamiany z poważnym i dochodowym zawodem lub formą dorobku po godzinach, która na dłuższą metę nie przynosi szans na rozwój osobisty. Skąd wzięło się to rozróżnienie? Zanim odpowiemy na to pytanie, przedstawmy kim jest oraz czym zajmuje copywriter.

Copywriting polega na pisaniu unikalnych tekstów bądź sloganów o charakterze reklamowym. Łączy w sobie funkcję pomysłodawcy i redaktora. Zakres obowiązków copywritera jest dość rozległy i uzależniony od branży, w której został zatrudniony. Podstawowym zadaniem jest jednak pisanie tekstów, a w niektórych branżach tworzy się skrypty wykorzystywane później w reklamie telewizyjnej bądź radiowej.

Copywriting to rozwojowa branża, pozwalająca spełnić się osobom szukającym niezależności oraz stale dążących do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ze względu na dużą liczbę unikalnych projektów ciężko się nudzić na tym stanowisku – każde zadanie różni się od poprzedniego. Copywritera najczęściej poszukują wydawnictwa oraz agencje reklamowe. Rośnie jednak popularność pracy zdalnej, dlatego osoby na tym stanowisku często wybierają drogę freelancera, czyli wolnego strzelca.

Dowiedz się jak skutecznie pisać, żeby podnieść swoje kompetencje sprzedażowe. Weź udział w szkoleniu, na którym zwiększysz skuteczność tekstów biznesowych, komunikacji bezpośredniej i pośredniej z klientami i partnerami biznesowymi, a także nauczysz się jak wykorzystywać copywriting do tworzenia tekstów reklamowych. Zostań mistrzem storytellingu, komunikacji wewnętrznej i słowa pisanego. Dowiedz się jak uatrakcyjnić swoje teksty bez zbędnego lania wody.


Baby boomers (urodzeni 1946- 1964)- „Pracują, by przetrwać”

Kiedy rekrutujemy przedstawicieli tego pokolenia, to warto pamiętać, że są to osoby, które mają silnie zbudowaną pozycję, autorytet i wierzą we władzę. Cechy charakterystyczne, którymi odznaczają się podczas pracy i procesu rekrutacji to:

 • podejrzliwość, nieufność, izolacja- nawet podczas rekrutacji podkreślają, że wrogowie są wszędzie
 • W trakcie procesu rekrutacji podkreślają, że rozumieją równość na zasadzie „ja mam tyle samo, co ty i to jest sprawiedliwe”
 • negatywnie selekcjonują i likwidują wyjątkowości w imię bezpiecznej przeciętności
 • Podczas rekrutacji podkreślają, że są skłonni do wkładania większego wysiłku, w sytuacji, gdy mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie

Pokolenie X (1965-1983)- „Żyją po to by pracować”

Najczęściej są rekrutowani na stanowiska zarządzające (z racji swojego doświadczenia, wieku i podejścia do pracy). Ich cechami charakterystycznymi w procesie rekrutacji oraz w pracy są:

 • cenienie pracy oraz lojalność wobec pracodawcy, co podkreślają w procesie rekrutacji
 • przedkładają obowiązki zawodowe nad odpoczynkiem
 • w procesie rekrutacji podkreślają, że zależy im na większej stabilności ze względu na ugruntowaną pozycję w firmie i na rynku pracy
 • oczekują rozwoju swoich kompetencji merytorycznych
 • podczas rekrutacji mogą wypaść gorzej, biorąc pod uwagę trudność adaptowania się do zmian

Pokolenie Y, tzw „Milenialsi” (urodzeni 1984- 1995)- „Pracują po to, żeby żyć „

Tzw „Pokolenie cyfrowe”, którego główną zaletą podczas procesu rekrutacji jest oswojenie z nowoczesnymi technologiami, z którymi się wychowali. Ich charakterystycznymi cechami są:

 • aktywne korzystanie z technologi w wielu dziedzinach życia
 • znajomości na całym świecie są niesamowitą zaletą podczas procesu rekrutacji
 • są pewni siebie, co podczas rekrutacji jest mile widziane
 • podczas rekrutacji mają przewagę dzięki dobremu wykształceniu oraz gotowości do dalszego rozwoju
 • minusem dla osób rekrutujących może być to, że nie szukają milenialsi stałej pracy, wydają się być nielojalnymi pracownikami
 • kolejnym minusem, który wpływa na wynik rekrutacji jest to, że pokolenie Y przywiązuje dużą wagę do życia prywatnego i nie chce, ograniczenia, jakim jest praca


Przywództwo

Przywództwo – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy; zarządzanie grupą

Model zarządzania sytuacyjnego

Najważniejsze założenia:
 – Rozwój kompetencji pracownika można podzielić na typowe etapy.
-Styl zarządzania należy dostosować do poziomu rozwoju pracownika.
- Poziom rozwoju pracownika określamy w stosunku do konkretnego celu – zadania, które wykonuje.
 -Najbardziej skuteczny w zarządzaniu jest menadżer elastyczny.

Podstawowym założeniem skutecznego zarządzania jest proces dostosowania w trakcie, którego menadżer wraz ze wzrostem dojrzałości pracownika w mniejszym stopniu koncentruje się na zadaniu, a w większym na pracowniku.

Style przywództwa

 • S-1 (Instruowanie), Wysoko Zadaniowe i Nisko Relacyjne: W tym stylu zarządzania celem jest wykształcenie umiejętności niezbędnych do wykonania zadania, żeby pozytywnie wpłynąć na chęci. Zachowania nisko relacyjne utrzymujemy, aby nie utrwalać złych zachowań, a wysoko zadaniowe – by zbudować kompetencje.
 • S-2 (Sprzedawanie), Wysoko Zadaniowe i Wysoko Relacyjne: Tutaj celem osoby zarządzającej jest utrzymanie dobrego nastawienia podwładnego poprzez wysoki poziom zachowań relacyjnych i jednocześnie kształcenie umiejętności, aby stopniowo usamodzielniać pracownika.
 • S-3 (Wspieranie), Nisko Zadaniowe i Wysoko Relacyjne: W tym stylu zarządzania założeniem jest praca z podwładnym, który ma już odpowiednie kompetencje do wykonania zadania, lecz z jakichś powodów nie jest do niego pozytywnie nastawiony. Niski poziom zachowań zadaniowych wynika zatem z braku potrzeby pracy nad kompetencjami, które są wystarczające.
 • S-4 (Delegowanie), Nisko Zadaniowe i Nisko Relacyjne: Tutaj pracownik nie potrzebuje wielkiego zaangażowania ze strony szefa, ponieważ jego zaangażowanie i umiejętności są wystarczające do samodzielnego wykonania zadania.

Postawa asertywna to wyrażanie swoich myśli i potrzeb w sposób nie raniący uczuć innych. To także dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności

Dlaczego asertywność jest potrzebna w przedsiębiorstwie


Asertywna firma
Wiarygodność to najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni. Asertywność wzmacnia ich wiarygodność.


Asertywny pracownik
Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji. Asertywny pracownik jest wartością i ma wpływ na przedsiębiorstwo. Wykonuje zadania, za które jest odpowiedzialny, staje się zaangażowanym członkiem zespołu. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.


Asertywny menedżer
Efektywne zarządzanie i organizacja w dzisiejszej firmie to głównie sprawny przepływ informacji, szybkość i skuteczność rozwiązywania zadań i pojawiających się problemów, motywacja i odpowiedzialność pracowników, dobra koordynacja pracy zespołowej.

Asertywny menedżer:

 1. Nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i
  współpracownikami na każdy temat (dba o przepływ informacji);
 2. Jasno komunikuje o błędach zarówno własnych, jak i pracownika, nie obawia się
  przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest,,zły”, lecz po to,
  by szybko rozwiązać zaistniały problem;
 3. Mówi jasno i konkretnie; jest skoncentrowany na zadaniu (szybko i skutecznie reaguje
  na problemy);
 4. Traktuje swoich pracowników w partnerski sposób, często ich chwali, szanuje ich
  opinie i pomysły, potrafi delegować zadania (motywuje i budzi zapał do pracy);
 5. Umie obronić się przed każdą forma manipulacji słownej i doprowadzić do
  komunikacji wprost, wspiera ciekawe inicjatywy członków zespołu (jest dobrym
  koordynatorem).

https://www.high5.pl/