Postawa asertywna to wyrażanie swoich myśli i potrzeb w sposób nie raniący uczuć innych. To także dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności

Dlaczego asertywność jest potrzebna w przedsiębiorstwie


Asertywna firma
Wiarygodność to najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni. Asertywność wzmacnia ich wiarygodność.


Asertywny pracownik
Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji. Asertywny pracownik jest wartością i ma wpływ na przedsiębiorstwo. Wykonuje zadania, za które jest odpowiedzialny, staje się zaangażowanym członkiem zespołu. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.


Asertywny menedżer
Efektywne zarządzanie i organizacja w dzisiejszej firmie to głównie sprawny przepływ informacji, szybkość i skuteczność rozwiązywania zadań i pojawiających się problemów, motywacja i odpowiedzialność pracowników, dobra koordynacja pracy zespołowej.

Asertywny menedżer:

 1. Nie boi się wprost i otwarcie rozmawiać ze swoimi zwierzchnikami, podwładnymi i
  współpracownikami na każdy temat (dba o przepływ informacji);
 2. Jasno komunikuje o błędach zarówno własnych, jak i pracownika, nie obawia się
  przyjąć krytyki, a krytykuje innych nie po to, by wykazać, ze ktoś jest,,zły”, lecz po to,
  by szybko rozwiązać zaistniały problem;
 3. Mówi jasno i konkretnie; jest skoncentrowany na zadaniu (szybko i skutecznie reaguje
  na problemy);
 4. Traktuje swoich pracowników w partnerski sposób, często ich chwali, szanuje ich
  opinie i pomysły, potrafi delegować zadania (motywuje i budzi zapał do pracy);
 5. Umie obronić się przed każdą forma manipulacji słownej i doprowadzić do
  komunikacji wprost, wspiera ciekawe inicjatywy członków zespołu (jest dobrym
  koordynatorem).

https://www.high5.pl/