Szkolenie polegające na nauce asertywnego zachowania, które polepsza relacje współpracowników oraz zwiększa efektywność przedsiębiorstwa. Podczas spotkania poznajemy cechy asertywnej firmy, menadżera, czy pracownika. Każdy z uczestników pozna wypowiedzi charakterystyczne dla osób asertywnych oraz dowie się, jak wprowadzić w życie codzienne (i nie tylko) zachowania pro asertywne.

Istotne dla każdego z nas jest, by nauczyć się rozpoznawania następujących zachowań:

  • zachowania uległe
  • zachowania agresywne
  • zachowania asertywne

Istotne jest, by zrozumieć jak unikać wyrażeń charakterystycznych dla dwóch pierwszych zwrotów, np.: „może”, „zastanawiam się”, „czy zechciałbyś (zachowanie uległe), „lepiej, żebyś”, „jeśli nie”, „uważaj” (zachowanie agresywne)

Istotne dla dobrej współpracy jest, by nawykowo używać zwrotów asertywnych, taki jak:

  • Uważam…
  • Czuję, że…
  • Chcę…